Algemene voorwaarden

De huurder is de persoon/vereniging genoemd in de overeenkomst.
Daar waar staat springkussen wordt benoemd is het springkussen met alle toebehoren, (luchtpomp (blower), onderkleed, verlengsnoer)

1.      Tijdens de gehele gehuurde periode is de huurder verantwoordelijk voor een goede gang van zaken bij het gebruik van het springkussen. Het springkussen moet worden gebruikt volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

2.      De huurder is aansprakelijk voor schade aan het springkussen vanaf het moment van ophalen t/m het terugbrengen van het springkussen.

3.      Springkussenverhuur De stuiterbal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruiken van het springkussen.

4.      Meldingen over schade e.d. (onderstaande punten) dienen te worden gedaan per email, Springkussenverhuur-destuiterbal@hotmail.com
5.      Springkussenverhuur De stuiterbal mag eventuele schade of gevolgen van het niet nakomen van op de huurder verhalen. Hierbij worden de door Springkussenverhuur De stuiterbal bestede uren of andere gemaakte kosten bij de huurder in rekening gebracht.

6.      Bij overmacht (bv omdat het springkussen kapot is en niet snel genoeg gerepareerd kan worden) kan de reservering tot op de dag van gebruik worden geannuleerd. De huurder zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

7.      Een volwassene dient controle te houden tijdens het gebruik van het springkussen. Kinderen zijn zich immers niet altijd bewust van een eventueel gevaar/risico.

8.      De borgsom voor het springkussen en de blower bedraagt € 50,-

9.      Kosteloos annuleren kan tot 48uur voor de verhuurdata. 24 uur voor de verhuurdata zullen wij 50% van het huurbedrag in rekening brengen. Mocht u op de dag zelf annuleren zal het volledige huurbedrag in rekening worden gebracht.

Bezorgkosten

Wij rekenen €10,- voorrijkosten + € 0,40 cent per km

 

Voor verdere kilometers, prijs in overleg!

Menu
WhatsApp chat